Nieuwsbrief Concertkoor Baarn

KLANT: CONCERTKOOR BAARN
OPDRACHT: ONTWERP EN DRUKWERKBEGELEIDING

Een aantal keren per jaar verschijnt de nieuwsbrief van Concertkoor Baarn voor leden en de achterban, zoals donateurs en adverteerders. Hierin onder andere

  • een terugblik op concerten
  • beschrijvingen van de nieuw te zingen stukken
  • concertagenda
  • wel en wee van koorleden.

Deze papieren uitgave is naast de verbinding van koorleden en achterban ook gericht om adverteerders ruimte te bieden.

Kerkblad Op de Hoogte
ZELF Magazine